Az utazó gyógypedagógusi hálózat működésének célja a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók egyéni szükségleteinek biztosítása, a környezeti és a tárgyi feltételek optimalizálása, az esélyegyenlőség megalapozása, azon egyéni lehetőségek megteremtése, amelyek segíthetik az SNI tanulók iskolai kudarcainak elkerülését.

Az ellátás egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások (1 – 3 fő) szervezésével valósul meg.

A környezeti és a tárgyi feltételeket elsősorban a befogadó többségi intézmény, de igény szerint az utazó gyógypedagógusi hálózat biztosítja.