A tanulóink szegregált óvodai csoportokból, ritkábban többségi óvodákból, iskolákból érkeznek az Autizmus Centrum két működési helyén lévő osztályaiba: 4 alsó tagozatos, 4 felső tagozatos és 1 fejlesztő csoport. Az autizmus spektrum zavar a személyiség fejlődésben minőségi eltéréseket okoz. Célunk: a tanulók egyéni képességstruktúrájának, terhelhetőségének, hosszú távú lehetséges élet kilátásainak, és a családok igényeinek leginkább megfelelő gördülékeny feladatellátás megvalósítása.

Fejlesztési célunk: a társadalmi élet szabályaihoz igazodó, adaptív viselkedési készségek kialakítása, önállóság, önellátás fejlesztése az egyéni életkilátásoknak megfelelő legmagasabb fejlődési szintre való eljuttatása. Egyéni képességek kibontakoztatása, kognitív funkciók fejlesztése.