Négy csoportban, két működési helyen 23 éves korig biztosítjuk az alapfokú oktatásból kikerült fiataljaink nappali rendszerű képzését. Fejlesztési célok a tanulók eljuttatása az önkiszolgálás, önellátás önmagukhoz mért legmagasabb fokára, jövőbeli életterükben való integrálódásra: társas kapcsolatok kialakítása, fenntartása, egészséges életmód kialakítása, környezet megóvása, szabadidő önálló szervezése. Lehetőség szerint munkavégzés a szükséges mértékű támogatással akár rehabilitációs foglalkoztatás keretein belül, akár integrált foglalkoztatási formában.