Az értelmileg akadályozott tanulók, az általános iskola elvégzése után, készségfejlesztő iskolában kezdhetik meg középfokú tanulmányaikat. A 9-10. évfolyamon – az általános iskolai tananyag folytatásaként – közismereti tantárgyakat tanulnak diákjaink. A 11-12. évfolyamokon modul rendszerben tervezett, gyakorlati tevékenységekre épülő képzésben részesülnek a tanulók, ahol az elméletet a gyakorlatba építve tanulják meg diákjaink bontott – 4-5 fős – tanulócsoportokban. A képzés az iskolai tanműhelyekben zajlik. Külső helyszíneken is részesülhetnek gyakorlati oktatásban tanulóink, a külső partnerrel kötött együttműködési megállapodás alapján.

A gyakorlati évfolyamok végén a tanulók modulzáró vizsgát tesznek.