A Kecskemét határain túl lakó tanulóink számára kollégiumi ellátást biztosítunk. A kollégium a maga sajátos arculatával, hagyományrendszerével, foglalkozásaival, tevékenységeivel, a szabadidő megszervezésének változatos módjaival hozzájárul az ott eltöltött idő hasznos és örömteli megéléséhez.  A kollégium a kompetenciák fejlesztését úgy segíti, hogy a tematikus csoportfoglalkozások során olyan tevékenységeket szervez, amelyek által a gyermekek ismeretei bővülnek, képességeik gyarapodnak, attitűdjük pozitív irányba formálódnak.