Tanulóink felvétele a szakértői bizottságok javaslatai alapján történik. A tanulásban akadályozott tanulók általános iskolájában nyolc évfolyamon folyik a nevelő-oktató munka. Az első osztályos tantervi követelményeket tanulóink két év alatt teljesítik. Az alsó tagozaton egésznapos iskolában fejlesztik gyógypedagógusaink a tanulók alapkészségeit, sajátíttatják el a kultúrtechnikákat.

A felső tagozaton napközit biztosítunk 16 óráig, mely teret ad tehetséggondozó munkánknak is.

Minden évfolyamon gyógypedagógiai asszisztensek segítik a gyógypedagógiai nevelést-oktatást.