EFOP-3.3.5-17-2017-00029 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Kecskeméti Tankerületi Központban

Beszédjavító osztályok

A beszédjavító osztályokban azokat a sajátos nevelési igényű gyermekeket látjuk el, akik a szakértői bizottságok szakértői véleménye alapján beszédfogyatékosok, vagy az egyéb pszichés fejlődési zavar spektrumában a beszéd és a nyelvi fejlődés [...]

Go to Top