EFOP-3.3.5-17-2017-00029 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Kecskeméti Tankerületi Központban

Utazó gyógypedagógusi hálózat

Az utazó gyógypedagógusi hálózat működésének célja a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók egyéni szükségleteinek biztosítása, a környezeti és a tárgyi feltételek optimalizálása, az esélyegyenlőség megalapozása, azon egyéni lehetőségek megteremtése, amelyek [...]

Go to Top