Örömmel jelentjük be, hogy 2020 januárjától intézményünkben a kutyával asszisztált terápia új helyszínen, az EGYMI beszédjavító előkészítő osztályaiban is bevezetésre kerül.

Fejlesztő foglalkozásainkon a mozgás, a kognitív képességek, a hallásnevelés, a nyelvi területek: a szókincs, beszédészlelés, beszédértés, kifejező beszéd, grammatika fejlesztésén túl, a szociális készségeket is fejlesztjük.

Tanítványainkat igyekszünk minél hatékonyabban motiválni az egyéni adottságaik, sajátosságaik figyelembevételével. A kutyával asszisztált órákon célunk, hogy bővítsük tudásukat, tanulóink rendhagyó keretek között gyakorolhatják a már meglévő ismereteiket is. Kiélhetik a természet iránti vonzalmukat, megismerkedhetnek a felelős kutyatartás szabályaival. Az egyes feladathelyzetekben a kutya segítőtársként vesz részt, megkönnyítve a kapcsolatteremtést a társak között. A közös élmény elmélyíti a társas kapcsolatokat, és fejleszti a gyerekek empátiás készségeit. A kutyával végzett közös tevékenység növeli a gyermekek biztonságérzetét, a feladathelyzetben csökken a stressz-szintjük.  Érzékenyebbé válnak a nonverbális kifejezésekre is, hiszen a kutyával való kommunikáció a testbeszédre épül. Gyakorolhatják az irányító szerepet, utasításokat adhatnak a kutyának. A mozgásos feladatok során motoros funkcióik is fejlődnek.

Bízunk benne, hogy a beszédjavító előkészítő osztályok terápiás palettájának bővülésével hozzájárulunk tanítványaink sokoldalú személyiségfejlesztéséhez, sikeres iskolai integrációjához.