Autista Gyermekekért Egyesület

Web: http://agye.hu Levélcím: 6000 Kecskemét, Dobó krt. 10. Cél: Az autizmussal élő gyermekek és felnőttek valamint családtagjaik érdekeinek képviselete, érdekérvényesítése; a fogyatékosságuknak megfelelő egészségügyi, közoktatási kulturális és szociális ellátások megteremtése által az autisták [...]

Értük- és Velük Alapítvány

Székhely: 6000 Kecskemét, Juhar u.23. Cél: A Kecskeméti EGYMI Juhar Utcai Tagintézményébe (6000 Kecskemét, Juhar u.23.) járó sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók életminőségének javítása. Nyilvántartási szám: 03-01-0000042 Számlaszám: 11603009-00342800-03000002 Adószám: 18349616-1-03 Köszönjük minden Adományozónknak a támogatást!

EFOP-3.3.5-17-2017-00029 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Kecskeméti Tankerületi Központban

Jó gyakorlatok

A mozgásos gyakorlatok és anyanyelvi feladatok harmóniába állításával olyan idegrendszeri érettség megteremtése, ami kellő alapot biztosít az olvasási képességek kibontakoztatására. A kitűzött cél, a mozgás- beszéd - gondolkodás egységében [...]

Go to Top