Munkatervek

 

ÖKO – iskolai munkaterv

 

2018/2019

Tanévre

 

 

Pedagógiai munkánk figyelembe veszi a gyermekek életkorát és egyéni sajátosságait, ennek megfelelően az iskolánk változatos pedagógiai módszert alkalmaz céljai elérésének érdekében. A tanulók életkoruknak, képességeiknek megfelelően aktívan, a pedagógusokkal partneri viszonyban vesznek részt az oktatási tevékenységek megtervezésében, megvalósításában. Környezetvédelmi, egészségnevelési projektnapokat és heteket rendezünk. A Jeles napokat megemlékezés, verseny, témanap formájában rendezzük meg. Az energiatakarékosságra (világítás, szellőztetés) kiemelt figyelmet fordítunk. Szelektíven gyűjtjük a hulladékot, amit az iskola melletti gyűjtőedénybe helyezzük el. Öko - faliújságon jelennek meg a környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztatások, események, pályázatok.

Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, amely során a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre.

 • Megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg az élő és élettelen környezettel.
 • Kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére, a környezet változásainak felfogására:
 • A környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvés
 • A problémák megbeszélésére, okainak megértésére
 • Kreatív gondolkodás kialakítására

Célunk:

 • Környezettudatos magatartás kialakítása, feladatunk a természeti és környezeti értékek védelme.
 • Elősegítjük a létező értékek tiszteletét és megőrzését, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is annak környezetével, kultúrájával együtt
 • Hozzájárulunk a Föld egészséges folyamatainak megóvásához, kialakítjuk a környezettel való harmóniára törekvést
 • Környezetkímélő magatartás kialakítása egyéni és közösségi szinten egyaránt, mely váljon a tanulók életvitelét meghatározó alapelvvé.
 • Az intézmény bekapcsolása a közvetlen környezet értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
 • A bevezetett takarékossági intézkedések állandó figyelemmel kísérése / vízcsap elzárása, villany leoltása/.
 • Tiszta víz, tiszta levegő akció, avagy hogyan óvjuk meg a levegő, a víz és az erdő állapotát. Óvjuk az erdőt! Nevelési célok kiaknázása az őszi és tavaszi erdei programok során.
 • Az intézmény könyvtárának bővítése a környezettudatos magatartást segítő könyvekkel.

 

Célzott környezeti nevelési programunk

 

Iskolakert akció:

Az iskola udvarának folyamatos rendben tartása. A tavaszi és őszi időszakban a levelek, ágak gereblyézése, szemétgyűjtés, a nyári időszakban fűnyírás, locsolás. A kihelyezett virágládák folyamatos gondozása, öntözése.

A gyerekeket képességük szerint bevonjuk a munkába.

 

Hulladékgyűjtési akció:

A program eleme a szelektív hulladékgyűjtés megismerése, amely a tanmenetbe építve, a foglalkozások anyagaként is megjelenik.

Nagy gondot fordítunk a viselkedésformák, tisztasági szabályok tudatosítására.

 

Erdei iskolai akció:

Az óvodában évente egy napot (ősszel) a természetben, erdőben töltünk. Az iskolásokkal kirándulásokat szervezünk Tőserdőbe vagy a Nyíri erdőbe, ill. a szarvasi arborétumba.

Gyermeknapon a városi arborétumba és a vadasparkba kirándulunk.

 

Tanórán, ill. a kötelező foglalkozásokon kívüli tevékenységek:

 • Pályázatokon való részvétel
 • Faültetés, gondozás
 • Madarak, fák napja (május harmadik vasárnapja)
 • Egészségügyi világnap (ápr. 7.)
 • Látogatás a Kiskunsági Nemzeti parkba, a Természet Házába
 • Lovaglás, ill. a karám tisztán tartása, gondozása
 • Só szoba igénybevétele

 

Feladatok az intézmény környezetbaráttá tételében:

 • Az élményközpontú tanuláshoz szükséges eszközök, bútorok biztosítása
 • Gyomtalanítás folyamatosan, parlagfű-mentesítés
 • Az intézmény játszóudvarának, felszereléseinek bővítése és karbantartása
 • Kerítés festése, fajátékok felújítása
 • Tanulók megtanítása kerékpározásra
 • Kerékpáros közlekedés népszerűsítése
 • Egészséges étrend biztosítása /teák, gyümölcslevek/

 

Gyermekeink adottságait figyelembe véve a megvalósítást nemcsak zárt tanórai rendszerben, hanem komplex fejlesztés keretén belül valósítjuk meg. A környezettudatos magatartás kialakítását a tanórákon, iskolai tananyag keretében, tanrendbe épített ismeretátadással, valamint egyéb, tanórán kívüli, kötetlen, szabadidős foglalkozás keretében tervezzük.

Feladatunk:

 • Képességek, készségek kialakítása, a környezet széppé, tisztává formálása
 • Szerezzen a gyermek számára esztétikai élményt és örömet a tevékenykedés
 • Az egészséges környezet, természet és mozgás fontosságának kihangsúlyozása tervezéskor is
 • Mindennapos testmozgás megvalósítása
 • Megfelelő viselkedéskultúrák elsajátítása
 • A környezeti nevelés a nevelő – oktató munka valamennyi területén jelenjen meg
 • A felnőttek személyes példaadása, szakmai felkészültsége segítse a tanulók környezettudatos életvitelét
 • A tanulók ismerjék meg szűkebb környezetük értékeit
 • Környezeti erőforrások védelme, a szennyezések megakadályozása
 • Tágabb és szűkebb környezetük ismeretanyagának bővítése

ÖKO munkaterv hónapokra lebontott feladatai

 

Szeptember

A munkaterv elkészítése

Sport nap – ügyességi versenyek, tanár –diák meccs –zsinórlabda

Takarítási világnap – környezetünk rendbetétele

Autómentes nap – kerékpártúra és gyalogtúra

Témahét – Szeptember van kiskoma, kezdődik az iskola!

Szüret – Kutató központ

Október

Az állatok világnapja –október 4.

Kirándulások a kecskeméti vadas parkban

Állatmesék feldolgozása – csoportonként

Témahét – Kontyos kendős őszanyó !

November

Madáretetők kihelyezése – folyamatos feltöltése

Egészségnap – saláták készítése

Ne vásárolj semmit! – haszontalan dolgok kiállítása

Az intézmény udvarának rendezése – komposztáló készítése

Nyitott iskola – kézműves foglalkozások

December

Projekt – adventtől –karácsonyig

Hagyományőrző tevékenységek – mézeskalács készítése, adventi koszorú készítése

Adventi várakozás a főtéren  - adventi vásár

Karácsonyi látogatás a Máltai szeretetszolgálatnál – ajándékozás

Január

ÖKO faliújság frissítése – képek , rajzok kiállítása

Szelektív hulladék  - elemgyűjtés 

Egészséges táplálkozás – kvíz játékokkal

Február

A vizes élőhelyek világnapja – február 2

Témahét – Járjunk táncot …. farsangolás

Egészségnap – saláta készítése

Kiszebáb égetése az intézmény udvarán

Március

A víz világnapja – március 22

Megfigyelések, fotózás

Vízi élőlények  - állatok hajtogatása –origami

Séta a közeli tóhoz – horgásztó

Április

Egészségnap - - egészséges ételek készítése – kóstoló

Egészséges életmódról –előadás ápolónők

A Föld napja április 20 - projektnap

Fa és virág ültetése az intézmény udvarán , környezetünk rendbetétele

Alkoss hulladékból – tárgyak készítése , kiállítás az intézmény aulájában

ÖKO – játszóház – hulladékból készült társasjátékokkal

Május

Barátaink az állatok – három hetes projekt – sok ÖKO- s feladattal, programokkal

Madarak és fák napja – május 10.

A védett madarak megismerése – természetismereti filmek vetítése

Az intézmény udvarának rendbetétele – virágoskert, parkolók.

Június

Környezetvédelmi Világnap –június 10.- projektnap- plakát készítése.

Tanulmányi kirándulások – kerékpártúrák, gyalogtúrák a közeli arborétumban, kiserdőben.

A tanév értékelése.

 

 

Kecskemét, 2018.szeptember 14.

 

 

 

                                                                                   ÖKO munkacsoport