Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Három csoportban két telephelyen 23 éves korig biztosítjuk az alapfokú oktatásból kikerülő fiataljaink nappali rendszerű képzését.

Fejlesztési célok:
- A tanulók eljuttatása az önkiszolgálás, önellátás önmagukhoz mért legmagasabb fokára, jövőbeli életterükben való integrálódásra pl. társas kapcsolatok kialakítása, fenntartása, egészséges életmód kialakítása, környezet megóvása, szabadidő önálló szervezése.
- Lehetőség szerint munkavégzés a szükséges mértékű támogatással akár rehabilitációs foglalkoztatás keretein belül, akár integrált foglalkoztatási formában.

Tanterv:
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és pedagógiai Szakszolgálat