Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Készségfejlesztő speciális szakiskola céljai, feladatai

Nevelő munkánk egészét a kompetencia alapú nevelés, oktatás jellemzi. Célunk, hogy a kompetencia alapú neveléssel, oktatással a képességeket, a készségeket fejlesszük annak érdekében, hogy alkalmazásképes tudás birtokába kerüljenek növendékeink. A Nemzeti Alaptantervben és az enyhén és középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók számára készült kerettantervben rögzített kulcskompetenciák fejlesztésével törekszünk arra, hogy tanulóink társadalmi beilleszkedése eredményes legyen. A mindennapi oktató-nevelő, előkészítő, fejlesztő, szakképző tevékenységünk a Pedagógiai Programunkban megfogalmazott alapelvek és célok által valósulnak meg. Legfőbb feladatunknak tekintjük a tanulók társadalomba való beilleszkedését és a nyílt munkaerőpiacon való megjelenést. Ebben a tanévben külső munkahelyeink: Református Konviktus, Gyenes Kertészet, Juniperus Kertészet és Parkerdészet.