Integrációra felkészítő csoport

Integrációra felkészítő csoport

Jó képességű átlagos vagy átlag feletti intellektusú autizmussal élő tanulók számára 2015/16-os tanévben indított tanulócsoport.

Fejlesztési cél:
-  A többségi oktatási rendszerbe történő továbblépés előkészítése a befogadó intézményben.
- Az integráció fokozatos megkezdése, a szociális, kommunikációs és kognitív deficitek figyelembevételével.
- Egyénre szabott mérés, tervezés, fejlesztés, a tananyag szűrése, továbbá a fogyatékosságot kompenzálandó alternatív eszközök, módszerek igénybevétele.

Tanterv:
Többségi iskola tanterve