EGYMI

Általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás 1-8. évfolyamig a  tanulásban - értelmileg akadályozott,

valamint a halmozottan sérült - beszédfejlesztő első osztályban a beszédfogyatékos tanulók számára.

 

Tanulásszervezés:

Alsó tagozaton: Lépésről, lépésre programmal.

Felső tagozaton: Kooperatív tanulásszervezéssel.

Kompetencia alapú oktatás folyik kijelölt csoportokban, IKT alkalmazásával.

 

Terápiás fejlesztések: alapozó terápia, Ayres-terápia, TSMT

 

Továbbtanulási lehetőség középfokú intézményekben: szakiskolában, speciális szakiskolában