ÖKOISKOLA

 

http://ofi.hu/okoiskola

 

http://gyogyped.hu/content/%C3%B6koiskola-h%C3%ADrei

 

ÖKOIKOLA – bemutatkozás

Intézményünk a 2008/09. tanév óta tagja a magyarországi ÖKO - iskola hálózatnak, ez is bizonyítja, hogy az iskola minőségbiztosítási programjához illeszkedően a nevelőtestület fontosnak tartja a tanulók környezettudatos magatartásformáinak erősítését, az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit.

Olyan pedagógiai folyamatot követünk melynek során formálódik gyermekeink környezettudatos magatartása, és kialakul a környezetért felelős életvitele. A cím erkölcsi elismerést jelentett  iskolánk számára, s egyidejűleg további ösztönzést ahhoz, hogy környezeti nevelésünket az eddigieknél is hatékonyabban, és tervszerűbben valósíthassuk meg.  Pedagógiai munkánk figyelembe veszi a gyermekek életkorát és egyéni sajátosságait, ennek megfelelően az iskolánk változatos pedagógiai módszert alkalmaz céljai elérésének érdekében. A tanulók életkoruknak, képességeiknek megfelelően aktívan, a pedagógusokkal partneri viszonyban vesznek részt az oktatási tevékenységek megtervezésében, megvalósításában. Környezetvédelmi, egészségnevelési projektnapokat és heteket rendezünk. A Jeles napokat megemlékezés, verseny, témanap formájában rendezzük meg. Az energiatakarékosságra (világítás, szellőztetés) kiemelt figyelmet fordítunk. Szelektíven gyűjtjük a hulladékot, amit az iskola melletti gyűjtőedénybe helyezzük el. ÖKO - faliújságon jelennek meg a környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztatások, események, pályázatok. Célkitűzéseiben szerepel a gyermekközösségek demokratikus szerepének javítása, a valahova tartozás szemléletének erősítése. A tanítási keretek betartása mellett arra törekszik, hogy a gyermekek minél több időt töltsenek hasznosan az intézményben, ezért számukra szervezett és hasznos szabadidős tevékenységeket szervezünk, mely erősíti a társadalmi kohéziót.

 

Legfőbb célkitűzéseink:

- Szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása.
- Cselekvő részvétel településünk környezetvédelemmel kapcsolatos programjaiban.
- Hagyományos akciónapjaink mellett további akciónapok szervezése (autómentes, dohányzásmentes napok, stb.).
- Környezeti neveléssel kapcsolatos képzések biztosítása a nevelőtestület számára.
- Közös programok szervezése ép és sérült tanulók számára a környezeti nevelés jegyében.
- Környezeti neveléssel kapcsolatos pályázati programok megvalósítása

Környezettudatosság a mindennapi működésben – eddig megvalósított, ill. folyamatban levő ÖKO - iskolai programjaink, tevékenységeink

 Növények   gondozása, nevelése

 • szobanövények az osztályokban, közösségi terekben
 • kerti dísznövények – faültetési akciók, osztályfák, iskolafa, sziklakert, kerti tó kialakítása az udvaron, balkonládák az ablakokban
 • gyógynövények, gyógyteák, fűszerek alkalmazása
 •  „állatok világnapja „
 • madárvédelem – madarász napok, madáretetés, odúk készítése, kihelyezése

Környezettudatos magatartás, példamutatás

 • tisztasági verseny az osztályok között
 • energia, víztakarékosság osztályszinten
 • természetes anyagok felhasználása tanítási órákon, napköziben, dekorációhoz, „ÖKO karácsonyfa”
 • kézműves tevékenységek természetes anyagokkal – nemez, agyag, maradék textíliák, termések,

Tudatos fogyasztói magatartás alakítása

 • környezetbarát anyagok alkalmazása a mindennapokban
 • egészséges táplálkozás megismerése
 • egyszerű ételek, vitamindús saláták elkészítése

Egészséges életmód, sportolás

 • udvari játékok
 • gyalogtúrák természetvédelmi területeken „gyaloglónap”
 • kerékpártúrák
 • kirándulások nemzeti parkokba (Bócsa ősborókás, Császártöltési láp, Kolon tó)
 • táborozások, erdei iskolák szervezése

Hulladékgazdálkodás

 • szelektív hulladékgyűjtés osztályszinten – műanyag palackok, kupakok gyűjtése, őszi elem és elektromos kisgép gyűjtő verseny
 • szemétgyűjtési akciók hetente a környéken
 • hulladékok kreatív feldolgozása – vetélkedő az újrahasznosítási lehetőségekről
 • látogatás szervezése kommunális hulladék feldolgozóba
 • látogatás szennyvízfeldolgozóban

Kulturális tevékenység

 • Havonta az iskolai aktualitásokról ÖKO- újság készítés, Zöld Zug kialakítása, – ahol megjelennek az aktualitások
 • Városi szintű, környezetvédelmi témájú rajzpályázat lebonyolítása
 • Szitakötő program a gyermekek kompetenciáinak fejlesztését elősegítő foglalkozások,
 • Pályázatokon, vetélkedőkön való részvétel
 • Pedagógusaink aktívan részt vesznek ÖKO - iskolai célokkal összefüggő képzéseken, műhelymunkákon
 • A természet tanulmányozása tantermen, iskolán kívül, a szabadban is folyik. A szabadtéri tevékenységek, programok tervezett, állandó részei az iskola helyi tantervének és iskolai munkatervének.