Általános Iskola

Általános Iskola
 
Tíz általános iskolai csoportban összevont évfolyamokon tanulnak a hozzánk járó gyermekek.

Fejlesztési célok:
- Kommunikáció, alternatív kommunikáció használata és megértése.
- Társadalmi élet szabályaihoz igazodó, adaptív viselkedési készségek kialakítása.
- Önállóság, önellátás fejlesztése, az egyéni életkilátásoknak megfelelő legmagasabb fejlődési szintre való eljuttatása.
- Egyéni képességek kibontakoztatása.
- Intellektuális fejlesztés.

Tanterv:
A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára (Autizmus Alapítvány)